Sunday PinaSaya: Rodney Juterte, papalitan ang red carpet ng checkered